Záruční podmínky

ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ PŘI KONTROLE
PŘED PŘEDÁNÍM TECHNIKY JSOU ZKONTROLOVÁNY VŠECHNY SOUČÁSTI STROJE MAJÍCÍ VLIV NA BEZPEČNOST ZAŘÍZENÍ, VE SHODĚ S OKRUHEM POPSANÝM NÍŽE.


Předání stroje uživateli obsahuje důkladnou vizuální prohlídku a ověření funkčnosti stroje, zároveň poučení uživatele o základních zásadách používání. Nutné je, aby při tomto předání byly osobně účastni osoby, jenž budou následně techniku používat. Majitel či uživatel je povinen obdržet návod k obsluze obsahující následné informace:


1. pokyny související s bezpečným používáním stroje
2. používání a regulace brzd, obsluhou a instalací brzdové soustavy parkovací i provozní (1)
3. agregace s tažným prostředkem
4. mazací body a plán mazání
5. kontroly správnosti funkce všech mechanismů


Prohlídka a kontrola techniky obnáší:
1. kontrola těsnosti hydraulické a pneumatické soustavy
2. kontrola funkčnosti a práce soustavy: pneumatické, hydraulické, elektrické
3. funkčnost práce brzd
4. kontrola tlaku v pneumatikách
5. kontrola jakosti nátěru
6. dotáhnutí matic a šroubů pojezdových kol a oka závěsu
7. stav a funkčnost zámků bočnic, zavěšení bočnic, čepů sklápění

 

Odkaz na záruční list zde.