VÝZVY MAS - INTERVENCE 52.77 LEADER

VÝZVY MAS - INTERVENCE 52.77 LEADER


 

Vážení zákazníci,

chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že Místní akční skupiny vyhlašují Výzvy pro předkládání Žádostí o podporu v rámci intervence 52.77. SP SZP 2021 - 2027.

  • zemědělské podnikání, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh (fiche 1)
  • lesnické podnikání a hospodaření v lese (fiche 2)
  • nezemědělské podnikání (fiche 3)
  • podnikání malých a středních podniků (fiche 4)

Seznam a bližší informace o podmínkách v jednotlivých výzvách MAS je možno získat na https://www.szif.cz/cs/szp23-vyzvy-mas

 


Ohledně pomoci při zpracování a následné administraci žádostí nás kontaktujte na: