Investiční úvěry Zemědělec

PGRLF: 18. kolo příjmů žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec

 

Vážení zákazníci,

chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. ve středu 6. května 2024 v 9:00 hodin otevře 18. kolo příjmu žádostí do programu „Investiční úvěry Zemědělec“.

Tento program je určen pro malé nebo středně velkým podnikům zabývající se zemědělskou prvovýrobou, které v uplynulých 24 měsících neuzavřely smlouvu s PGRLF o poskytnutí úvěru ve stejném programu.

Úvěr může být poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč a minimální doba splatnosti úvěru jsou 2 roky. V rámci programu je možné poskytnout podporu snížení jistiny úvěru, jejíž výše činí maximálně 400 000 Kč a zároveň maximálně do výše 30 % (u začínajícího podnikatele max. do výše 40 %) z celkové výše poskytnutého úvěru. V daném kole tohoto programu je možno podat maximálně 250 žádostí.

 

Bližší informace o podmínkách pro poskytnutí úvěru je možno získat na:

https://www.pgrlf.cz/program-investicni-uvery-zemedelec/


Ohledně pomoci při zpracování a následné administraci žádostí nás kontaktujte na: