3. kolo příjmu žádostí na projekty rozvoje venkova

3. kolo příjmu žádostí na projekty rozvoje venkova SP SZP 2023-2027


Vážení zákazníci,

touto cestou si dovolujeme připomenout, že se blíží termín příjmu žádostí, který byl stanoven od 30. dubna 2024 do 21. května 2024 do 18 hodin mimo jiné na tyto projektové intervence:

  • Technologické investice v lesním hospodářství s alokací cca 373 mil. Kč je zaměřena na investice do lesní techniky.
  • Technologie snižující emise GHG a NH3 s alokací cca 600 mil. Kč je zaměřena mimo jiné na investice na snížení skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělské prvovýroby.

Způsobilé výdaje jsou uvedeny v Pravidlech – viz níže.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře.

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty pro 3. kolo:

https://eagri.cz/public/portal/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/aktuality/3-kolo-prijmu-zadosti-intervenci-rozvoje-venkova-ze-strategickeho-planu-spolecne-zemedelske-politiky-2023-2027


Bližší informace o obecných a specifických podmínkách pro poskytnutí dotace a pomoc při zpracování a následné administraci žádostí je možno získat na: