1. kolo příjmu žádostí na projekty rozvoje venkova 2023-2027

1. kolo příjmu žádostí na projekty rozvoje venkova SP SZP 2023-2027


Vážení zákazníci,

touto cestou si dovolujeme připomenout, že se blíží termín příjmu žádostí, který byl stanoven od 22. srpna do 12. září 2023 do 18 hodin mimo jiné na tyto projektové intervence:

  • Investice do zemědělských podniků s alokací cca 4,8 mld. Kč je zaměřena na investice do zemědělské prvovýroby. Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí minimálně 250 000 Kč. Z této částky je výše dotace 40 % s možností navýšení 10% pro mladé začínající zemědělce a 10 % pro žadatele registrované jako osoby podnikající v ekologickém zemědělství. Způsobilé výdaje jsou uvedeny v Pravidlech – viz níže.
  • Zahájení činnosti mladých zemědělců s alokací cca 682 mil. Kč je zaměřena na realizaci podnikatelského plánu, která povede ke stimulaci zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích. Dotace v rámci této operace činí 58 tis., popř. 78 tis. EUR.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře.

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty pro 1. kolo:    

 


Bližší informace o obecných a specifických podmínkách pro poskytnutí dotace a pomoc při zpracování a následné administraci žádostí je možno získat na: