Investiční úvěry v Lesnictví

Termín otevření 5. kola příjmů žádostí v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví

 Vážení zákazníci,

chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. 4. dubna 2023 v 9:00 hodin otevře 5. kolo příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví.

Úvěr může být poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč. V rámci programu je možné poskytnout podporu v režimu de minimis na snížení jistiny úvěru, jejíž výše činí maximálně korunový ekvivalent částky 50 000 EUR (20 000 EUR) a zároveň maximálně do výše 50 % z celkové výše poskytnutého úvěru. Program Investiční úvěry Lesnictví je určen pro podnikatele, kteří se zabývají odpovídajícími činnostmi z oblasti lesního hospodářství nebo lesní školkařskou činností, vlastníky lesa a obce.

Maximální počet žádostí, které mohou být podány v daném kole programu Investiční úvěry Lesnictví, je 150 žádostí.

Bližší informace o podmínkách pro poskytnutí úvěru a pomoc při zpracování a následné administraci žádostí je možno získat na: