Investiční úvěry Zemědělec

Termín otevření 15. kola příjmů žádostí v rámci programu Investiční úvěry Zemědělec

 

 Vážení zákazníci,

chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. 18. října 2022 v 9:00 hodin otevře 15. kolo příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Zemědělec.

Program Investiční úvěry Zemědělec je určen pro podnikatele, kteří jsou malým nebo středním podnikem a zabývají se zemědělskou prvovýrobou, přičemž v uplynulých 12 měsících neuzavřely smlouvu s PGRLF o poskytnutí úvěru ve stejném programu.

Úvěr může být poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč. V rámci programu je možné poskytnout podporu snížení jistiny úvěru, jejíž výše činí maximálně 400 000 Kč a zároveň maximálně do výše 30 % (u začínajícího podnikatele max. do výše 40 %) z celkové výše poskytnutého úvěru.

Maximální počet žádostí, které mohou být podány v daném kole programu Investiční úvěry Zemědělec, je 250 žádostí.

 

Bližší informace o podmínkách pro poskytnutí úvěru a pomoc při zpracování a následné administraci žádostí je možno získat na: