Příjem žádostí do programu Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru

Příjem žádostí do programu Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru

Příjem žádostí již 15. září 2022

 


Vážení zákazníci,

chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. otevře 15. září 2022 v 9:00 hodin další kolo příjmu žádostí do programu Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru.

Výše podpory na snížení jistiny provozního úvěru činí až 250 000 Kč, zároveň však částka nesmí přesáhnout 50% z nesplacené výše jistiny úvěru. Žadatelem může být subjekt, který je malým nebo středním podnikem, zemědělským podnikatelem, zemědělským prvovýrobcem a uzavřel v roce 2021 s PGRLF smlouvu o poskytnutí podpory v některém z programů PGRLF nebo mu byla v roce 2021 ze strany PGRLF vyplacena podpora ze smlouvy o poskytnutí podpory v některém z programů PGRLF.

Maximálně může být v daném kole přijato 350 žádostí.

Termín a bližší informace budou zveřejněny na stránkách www.pgrlf.cz.

 

Bližší informace o podmínkách pro poskytnutí úvěru a pomoc při zpracování a následné administraci žádostí je možno získat na: