15. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 15. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 mimo jiné na:


Operace 8.6.1. Technika a technologie pro lesní hospodářství je zaměřena na investice do vybrané lesní techniky a postupů práce. Podpora je podmíněna hospodařením v lesích podle LHP a LHO.  Celková částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí minimálně 10 000 Kč a výše dotace činí 50 %. Mezi podporovanou techniku jsou mimo jiné zařazeny i např. vyvážecí vleky s jeřábem a drapákem,  lanové navijáky, cepové žací stroje , stroje pro lesní školky (plošinové traktorové přívěsy, mulčovače, stroje pro orbu, smykování, rozmetadla hnojiv, secí stroje, stroje pro kypření a plečkování, postřikovače a rosiče, …).

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 04. října do 25. října 2022.

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV pro 15. kolo:
https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-6-1-technika-a-technologie-pro-lesni/x15-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html


Bližší informace o obecných a specifických podmínkách pro poskytnutí dotace a pomoc při zpracování a následné administraci žádostí je možno získat na: