Investiční úvěry Zemědělec

Termín otevření 13. kola příjmů žádostí v rámci programu Investiční úvěry Zemědělec

Vážení zákazníci,

chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. 13. října 2021 v 9:00 hodin otevře 13. kolo příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Zemědělec.

Úvěr může být poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč. V rámci programu je možné poskytnout podporu snížení jistiny úvěru, jejíž výše činí maximálně 400 000 Kč a zároveň maximálně do výše 30 % z celkové výše poskytnutého úvěru. Program Investiční úvěry Zemědělec je určen pro podnikatele, kteří jsou malým nebo středním podnikem a zabývají se zemědělskou prvovýrobou.

Maximální počet žádostí, které mohou být podány v daném kole programu Investiční úvěry Zemědělec, je 250 žádostí.

 

Bližší informace o podmínkách pro poskytnutí úvěru a pomoc při zpracování a následné administraci žádostí je možno získat na: