Samonakládací přepravník hranatých balíků KOBZARENKO

Samonakládací přepravník hranatých balíků KOBZARENKO se českým zemědělcům představí při práci


Jeden z největších světových výrobců samonakládacích přepravníků balíků KOBZARENKO rozšiřuje svou nabídku strojů určených k rychlému svozu hranatých balíků o nový model. Jde o PT-16 KVADRO, který je určen k nakládce, svozu a stohování velkých hranatých balíků, a to v plně automatizovaném režimu. Ačkoli tento přepravník přichází na trh letos, již v loňském roce u našich zemědělců tvrdě pracoval, neboť veškeré prototypové zkoušky a vývoj probíhaly právě v České republice.

Přepravník je ovládán řídicím systémem, který od obsluhy vyžaduje pouze, aby oběma rukama držela volant traktoru a naváděla soupravu po poli od balíku k balíku. Veškeré pohyby a činnosti stroje si stroj provádí sám včetně uvedení do a z pracovní polohy. Balíky jsou nakládány řetězovým dopravníkem na sklopné čelo, které balíky dále ukládá na ložnou plochu. Ta se sklápí dozadu, čímž umožňuje pohodlné stohování balíků a vytváření stohů slámy či sena o výšce o součtu až devíti balíků. Klíčové jsou postranní bočnice s hydraulickým rozevíráním, které svírají naložené balíky, dokud pevně a bezpečně nestojí na zemi.

Od prvního prototypu k sériovému stroji, který právě vyjíždí na svou „seznamovací tour“ s českými zemědělci, bylo zapotřebí učinit mnoho úprav. Výrobce se přitom snažil vyslyšet veškeré připomínky našich zemědělců, podniků služeb či samotné obsluhy, které měly co do činění se strojem, a vyzkoušeli si práci s ním. „S PT-16 KVADREM zvládáme naložit čtyři balíky do minuty a až 18 balíků uložit do stohu za 30 sekund. Nechceme jen vyprávět o tom, jaký stroj se nám podařilo přivést na svět, chceme jej pustit do světa, ať mluví sám za sebe svou prací. KVADRO bude možné vidět při práci během připravované tour po zemědělských podnicích, nebo si jej vyzkoušet na vlastním poli s vlastním traktorem.“