Otevření příjmů žádostí v programu Investiční úvěry Zemědělec

Termín otevření 10. kola příjmů žádostí v rámci programu Investiční úvěry Zemědělec

 

Vážení zákazníci,

chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. 5. února 2020 v 9:00 hodin otevře 10. kolo příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Zemědělec.

Úvěr může být poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč. V rámci programu je možné poskytnout podporu na snížení jistiny úvěru maximálně do výše 400 000 Kč a zároveň maximálně do výše  30 % z celkové výše poskytnutého úvěru (u začínajících podnikatelů může činit podpora maximálně 40 %). Program Investiční úvěry Zemědělec je určen pro zemědělské prvovýrobce, kteří jsou zároveň malými a středními podniky.

Maximální počet žádostí, které mohou být podány v daném kole programu Investiční úvěry Lesnictví, je 250.

Bližší informace o podmínkách pro poskytnutí úvěru a pomoc při zpracování a následné administraci žádostí je možno získat na: