Programu rozvoje venkova 2014 - 2020

8. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020

 

Vážení zákazníci,

chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že od 8. do 29. října 2019 bude probíhat 8. kolo příjmu žádostí pro podporu investic s alokací cca 1,6 miliardy Kč.

(odkaz na více informací v pdf)

V rámci tohoto kola budou podpořeny mimo jiné investice do techniky a technologií pro lesní hospodářství (výše dotace 50%), do spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby (výše dotace 45%) a v odvětví lesnictví (výše dotace 50%).

 


 

Také je možno požádat o podporu v rámci 16. výzvy OP Rybářství 2014 – 2020 na investice do techniky pro podniky akvakultury, rybářské svazy a spolky (výše dotace 50 %).

 (odkaz na více informací v pdf)

 


 

Bližší informace o obecných a specifických podmínkách pro poskytnutí dotace a pomoc při zpracování a následné administraci žádostí je možno získat na:

 

Tel: +420 603 150 779