Výzvy MAS k předkládání Žádostí o dotace

Vážení zákazníci,

chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že počátkem roku 2019 některé Místní akční skupiny (MAS) pro svůj region  zveřejnily výzvy k předkládání Žádostí o dotaci, v rámci kterých jsou podporovány investice v RV a ŽV, včetně pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu.

Minimální výše dotace je 50%.

Aktuální informace a seznam vyhlášených výzev MAS je možno nalézt zde

 

Bližší informace o obecných a specifických podmínkách pro poskytnutí dotace je možno získat na tel:+420 603 150 779 nebo e-mailové adrese: dotace@polagro.cz