Rozmetadlo N 266/1

Rozmetadla chlévské mrvy polského výrobce URSUS, jsou určeny pro malé, střední i velké farmy, dle tonáže od 4.5 do 10 tun. Spolehlivě a kvalitně rozmetají chlévskou mrvu, kompost či rašelinu. V nižších tonážích na jedné nápravě, ve vyšších na tandemové.Rozmetadla lze osadit různorodými rozmetacími ústrojími – od jedno či dvou šnekovém ve vodorovném provedení až po dva či čtyři svislé šneky. Pohon podlahového řetězového dopravníku může býti mechanický nebo hydraulický.V tonáži 8 tun vystupuje korba v dřevěném provedení, kdy svou přirozenou a naturální konzervací se zvyšuje životnost korby až na dvojnásobek. Přínosem rovněž je tišší chod stroje. Veškeré rozmetadla se agregují do spodního závěsu Hitch. V tonáži od 8 tun (včetně) hydraulická gilotina v ceně.

 

CENA: 286.000 Kč bez DPH

 

Kontaktujte prodejce

Odesláno